Korstnapühkimise tunnistus aastast 1937

Allpool näide sellest, milline oli korstnapühkimise tunnistus 1937. aastal.
Majaomaniku käes oli raamat, milles oli 50 lehte. Iga leht koosnes kahest poolest- korstnapühkimise tunnistusest ja korstnapühkimise tunnistuse kontsust.
Korstnapühkimise tunnistusele kirjutas alla majaomanik ja selle võttis korstnapühkija endale. Korstnapühkimise tunnistuse kontsule kirjutas alla korstnapühkija ning see jäi koos raamatuga majaomaniku juurde.
Majaomaniku kätte jääva korstnapühkimise tunnistuse kontsu pöördele kirjutati vahel ka kinnitus selle kohta, kui palju tehtud tööde eest tasuti.