Oluline info

Oluline eramute ja suvilate omanikele!


Küttesüsteemide puhastamisel juhindub nii korstnapühkija kui ehitise omanik Tuleohutuse seadusest, mis võeti vastu 05. mail 2010 ning jõustus 01. septembril 2010.

Tuleohutuse seaduse § 11. Ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamine, sätestab järgmist:

-  Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, välja arvatud tahma põletada suitsulõõrides, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid.

-  Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul peab üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

2015 aastal täitub viis aastat Tuleohutuse seaduse jõustumisest. Seega tuleb üksikelamute, suvilate, aiamajade, taluhoonete ja väikeehitiste omanikel, kes on alates tuleohutuse seaduse jõustumisest igal aastal puhastanud oma ehitises asuvaid küttesüsteeme ise,  tellida käesoleval aastal kindlasti oma küttesüsteeme puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes peab väljastama korstnapühkija akti.

Täiendavate küsimuste korral ja korstnapühkija tellimiseks võtke julgelt ühendust korstnapühkijaga.