Keldris asuvate äriruumide ajalugu

Valgevase tänavalt vaadates on näha, et maja parema tiiva keldrikorruse aknad on trellitatud ning üks ukseava lausa kinni asfalteeritud, mis on näha Valgevase14 OÜ korsntapühkija auto kõrvalt ...

Pabereid sirvides oleme tuvastanud, et majaplaanides on kõnealune osa majast projekteeritud äriruumidena. Seni pole me saanud selgust, kuidas neid ruume algselt kasutati.
Peale II Maailmasõda olid kõnealused ruumid kuni 1978.a kasutusel eluruumidena.
Ajavahemikul 1978 -1993 olid ruumid tekstiilivabriku "Punane Koit" käsutuses. 1993. aastast läksid ruumid üle AS`le "SUVA".
Nii "Punane Koit" kui ka "SUVA" võtsid ruumid ametlikult kasutusele lao- ja poeruumidena. Maja endise perenaise meenutuste kohaselt sellel otstarbel neid ruume tegelikult ei kasutatud. Ruumid oli põhiliselt kasutusel "valitud" personali ajutiseks majutamiseks ning peoruumidena, kuhu rajatud isegi avatud koldega kamin, mida mujal majas ei leia ega pole ka majaplaanides algselt.
Maja tagastamise protsessi käigus oli AS "SUVA" kõnealustest ruumidest huvitatud, sest AS´i poolt ei ole esitatud nõudest loobumise kohta ühtegi dokumenti. Tagastamise protsessi käigus 1993.a aprillis välja antud linnavalitsuse korralduse alusel tagastati omanikule maja välja arvatud kõnealused ruumid keldrikorrusel. Nende keldrikorruse ruumide kohta kohustati majaomanikku sõlmima leping ruumide kauplusena kasutamise võimaldamiseks. Majaomaniku pika ja motiveeritud avalduse alusel  pääses siiski õiglus võidule ning linnavalitsus tühistas 1994.a mais keldriruumide kauplusena kasutamise võimaldamise kohustuse.

Praegu toimub ruumides remont, kuid on samaaegselt kasutusel ka tööruumidena. Kuivõrd kõik korterid on suhteliselt väikesed ja spartalikud ning seinad vanale majale omaselt läbikostvamad, kui kaasaegsetes ehitistes, siis eesmärgiks on pikema perioodi jooksul kujundada ajaloolised keldrikorruse äriruumid  hubase koosveetmise kohaks, kus majaelanikud saaksid soovi korral ka natuke suurema seltskonnaga koos aega veeta samal ajal teisi majas häirimata.