Korstnapühkimise hinnakiri

Meil on Teile hea meel teatada, et Valgevase14 OÜ
poolt pakutava korstnapühkimisteenuse hinnakiri
on jäänud samaks 2017 ja 2018 aastal kehtinule.

2019 aasta hinnakiri kehtib kuni
Seitsmevennapäevani.

Tutvu kehtivate:
ühe korteriga elamu,kortermaja korteri ja
kortermaja hinnakirjadega.Valgevase14 OÜ korstnapühkija Ian Schimanski
peale korstnapühkimist dokumente täitmas.
Annika Metsla foto


Valgevase14 OÜ korstnapühkija Ian Schimanski on 4. tasemega kutseline korstna-pühkija.

Korstnapühkija tase 4 on praktilise töökogemusega spetsialist:
a) kellel on pädevus osutada korstnapühkimise teenust nii kortermajades kui ka ühepereelamutes;
b) kelle tööülesannete hulka kuulub küttesüsteemide ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine, puhastamine, ummistuste likvideerimine, avastatud puudustest teavitamine ning olemasolevatele küttesüsteemidele hinnangu andmine;
c) kes võib juhendada ja korraldada madalama tasemega korstnapühkijate tööd.

NB! Viimasel ajal on kaebusi, et algajad korstnapühkijad, kes olles äsja omandanud korstnapühkija 3. taseme, teostavad vaatamata sellele, et neil puudub selleks pädevus ja kompetents, iseseisvalt kortermajades küttesüsteemide puhastust.
Tellides korstnapühkija kortermajja veenduge alati, et tellitaval korstnapühkijal oleks 4. või meistri tase. Juhul kui tuvastate pettust, siis palun teavitage sellest Päästeametit või MTÜ-d Eesti Tuletõrjeliit (kutse andja).