Korstnapühkimise hinnakiri

Meil on Teile hea meel teatada, et Valgevase14 OÜ poolt pakutava korstnapühkimis-
teenuse hinnakiri on jäänud samaks 2017 aastal kehtinule.
2018 aasta hinnakiri kehtib kuni Seitsmevennapäevani.

Tutvu kehtivate ühe korteriga elamu, kortermaja korteri ja kortermaja hinnakirjadega.
Alates 2018 aasta algusest ei kuulu Valgevase14 OÜ ja 4. kutsetasemega korstna-
pühkija Ian Schimanski MTÜ-sse Eesti Korstnapühkijate Koda, sest kvaliteetse erialase teenuse osutamise seisukohalt puudub selleks otsene vajadus.

Korstnapühkija tase 4 on praktilise töökogemusega spetsialist:
a) kellel on pädevus osutada korstnapühkimise teenust nii kortermajades kui ka ühepereelamutes;
b) kelle tööülesannete hulka kuulub küttesüsteemide ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine, puhastamine, ummistuste likvideerimine, avastatud puudustest teavitamine ning olemasolevatele küttesüsteemidele hinnangu andmine;
c) kes võib juhendada ja korraldada madalama tasemega korstnapühkijate tööd.

NB! Viimasel ajal on kaebusi, et algajad korstnapühkijad, kes olles äsja omandanud korstnapühkija 3. taseme, teostavad vaatamata sellele, et neil puudub selleks pädevus ja kompetents, iseseisvalt kortermajades küttesüsteemide puhastust.
Tellides korstnapühkija kortermajja veenduge alati, et tellitaval korstnapühkijal oleks 4. või meistri tase. Juhul kui tuvastate pettust, siis palun teavitage sellest Päästeametit või MTÜ-d Eesti Tuletõrjeliit (kutse andja).